Trenutno stanje in prihodnji razvojni trend kitajske predelovalne industrije

inteligentni proizvodni sistem je neke vrste inteligentni stroj in človeški strokovnjaki, ki jih skupaj sestavljata inteligentni sistem integracije človek-stroj, lahko v proizvodnem procesu z visoko stopnjo fleksibilnosti in integracije ni visoka, s pomočjo računalniške simulacije inteligentnih dejavnosti človeški strokovnjaki za analizo, sklepanje, presojo, zasnovo in odločanje Za zamenjavo ali razširitev človekovega dela umskega dela v proizvodnem okolju. ustvarjanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter globinsko integracijo napredne proizvodne tehnologije, storitve upravljanja proizvodnje v celotnem načrtovanju proizvodnih dejavnosti vsake povezave, se zavedajte samega sebe Od študije iz odločitve Trenutno je kitajsko gospodarstvo v procesu preoblikovanja iz visoke hitrosti rast do visokokakovostnega razvoja.Hkrati se bo z industrijsko nadgradnjo kitajska proizvodna industrija postopoma preusmerila iz Made in China v inteligentno proizvodnjo na Kitajskem.Inteligentna proizvodnja bo postala neizogiben razvojni trend predelovalne industrije v prihodnosti. To tudi pomeni, da je pametna proizvodnja postala strateški vrh razvoja proizvodnje in zavzema visoko pozicijo, da bi spodbujala reformo ponudbe kitajske predelovalne industrije, gojila nov zagon gospodarske rasti , ustvarjanje nove konkurenčne prednosti predelovalne industrije pri nas, uresničevanje cilja proizvodne elektrarne, ima pomemben strateški pomen.

1 (1)


Čas objave: 11. januar 2022